Cenník základných druhov prírodného ťaženého kameniva na prevádzke Nová Dedinka

Platnosť od: 1. máj 2024

 

Frakcia mm / Norma

Cena bez DPH / t

Cena s DPH / t

0/4 STN    12620

13,50 €

16,20 €

4/8 STN   12620

12,00 €

14,40 €

8/16 STN 12620

12,00 €

14,40 €

0/16 MIMO NORMY

11,50 €

13,80 €

16/63 MIMO NORMY

7,50 €

9,- €

0/63 MIMO NORMY

7,50 €

9,- €

0/1 PIESOK PREMÝVANÝ

6,- €

7,20 €

 

                                                                                                                                                                     

 

 

 

   

 

  

Certifikácia :

  • výrobca má certifikát vnútropodnikovej kontroly, ktorý dozoruje autorizovaná osoba

TECHNICKÝ A SKÚŠOBNÝ ÚSTAV STAVEBNÝ, n. o.

  • Normy :

  • STN EN 12620 – kamenivo do betónu

Dodávky :

– dodávky sa uskutočňujú podľa „ Všeobecných dodacích a predajných podmienok “.

Doprava ťaženého kameniva (návesom 26t, 8kolkami 18t):

cena za km bez DPH (účtuje sa cesta štrkovňa – stavba a späť)

do 15 km      2,50 €

od 15 km do 80 km     2,20 €

nad 80 km 2,00 €

krátke trasy dohodou, minimálne 30,-€

ceny sú uvedené bez DPH (účtuje sa cesta štrkovňa – stavba a späť)

Dodávky sa uskutočňujú podľa “Všeobecných dodacích a predajných podmienok”.

Všetky ceny sa dajú upraviť podľa individuálnej dohody.

objednávky:

baubetonsro@gmail.com

0948 455 514