Spoločnosť Bau beton spol. s r.o., stredisko Nová Dedinka vlastnou ťažbou štrkopieskov, ich následným spracovaním a triedením (vymývanie) mokrým procesom zabezpečuje vysoká čistotu kameniva, ktoré je použiteľné nielen na stavebné účely, ale aj ako okrasný materiál vhodný napríklad na záhradnícke účely.

Nami produkované kamenivo je  certifikované a spĺňa európske normy na použitie kameniva do betónov, mált a výstavbu ciest.