Cenník základných druhov prírodného ťaženého kameniva na prevádzke Nová Dedinka

Platnosť od 1. júna 2020

minimálny odber 2 000 Kg

ODBERATELIA NAD 5 t.

Frakcia mm / Norma

Cena bez DPH / t

Cena s DPH / t

0/4 STN    12620

10,50 €

12,60 €

4/8 STN   12620

7,50 €

9,00 €

8/16 STN 12620

7,50 €

9,00 €

0/16 MIMO NORMY

8,50€

10,20 €

16/63 MIMO NORMY

5,00 €

6,00 €

0/63 MIMO NORMY

6,00 €

7,20 €

0/1 PIESOK PREMÝVANÝ

4,50 €

5,40 €

 

ODBERATELIA DO 5 t                                                                                                                                                                                      

Frakcia mm / Norma

Cena bez DPH / t

Cena s DPH / t

0/4   STN 12620

13,00 €

15,60 €

4/8   STN 12620

9,00 €

10,80 €

8/16 STN 12620

9,00 €

10,80 €

0/16 MIMO NORMY

11,00 €

13,20 €

16/63 MIMO NORMY

8,00 €

9,60 €

0/63 MIMO NORMY

8,00 €

9,60 €

0/1 PIESOK PREMÝVANÝ

8,00 €

9,60 €

4/8, 16/32 drvený kameň                                                                                                                21,00 €                                                               25,20 € 

Certifikácia :

  • výrobca má certifikát vnútropodnikovej kontroly, ktorý dozoruje autorizovaná osoba

TECHNICKÝ A SKÚŠOBNÝ ÚSTAV STAVEBNÝ, n. o.

  • Normy :

  • STN EN 12620 – kamenivo do betónu

Dodávky :

– dodávky sa uskutočňujú podľa „ Všeobecných dodacích a predajných podmienok “.

Doprava ťaženého kameniva (návesom 26t, 8kolkami 18t):

cena za km bez DPH (účtuje sa cesta štrkovňa – stavba a späť)

do 15 km      2,5 €

od 15 km do 80 km     2 €

nad 80 km 1,8 €

krátke trasy dohodou, minimálne 20,-€

ceny sú uvedené bez DPH (účtuje sa cesta štrkovňa – stavba a späť)

Dodávky sa uskutočňujú podľa “Všeobecných dodacích a predajných podmienok”.

Všetky ceny sa dajú upraviť podľa individuálnej dohody.

objednávky:

baubetonsro@gmail.com

0948 455 514