Cenník transportbetónu platný od 01.03.2019

Dodávky sa uskutočňujú podľa “Všeobecných dodacích a predajných podmienok”.

Všetky ceny sa dajú upraviť podľa individuálnej dohody.

objednávky:

baubetonsro@gmail.com

0948 455 514

Čerstvý betón, trieda pevnosti

Cena bez DPH / m3

Cena s DPH / m3

C 8/10 – X0 – Dmax 16

46,00 €

55,20 €

C 12/15 – X0 – Dmax 16

50,00 €

60,00 €

C 16/20 – X0 – Dmax 16

55,00 €

66,00 €

Vodostavebný betón – max. priesak 50mm

C 20/25 – XC1 – Dmax 16

60,00 €

72,00 €

C 25/30 – XC3 – Dmax 16

65,00 €

78,00 €

C 30/37 – XC4, XD2, XA2 – Dmax 16

72,00 €

86,40 €

Poterový betón

C 16/20 – XC1 –Dmax 8 – S4

58,00 €

69,60 €

Suchý betón

C 8/10 – X0 – Dmax 16

43,00 €

51,60 €

C 12/15 – X0 – Dmax 16

45,00 €

54,00 €

Cestný betón

CB III –Dmax 16, S3

71,00 €

85,20 €

Doprava autodomiešavačmi VOLVO 10m3

Nakládka

Grátis!!!

Grátis!!!

Vykládka každých 15 min

8 € / 15 min

9,60 € /15 min

Doprava

2 € / km

2,40 € / km

Pridanie zimnej prísady

4 € / m3

4,80 € / m3

Betónpumpy

Betónpumpa 24m

70 € / hod

Betónpumpa 32m

75 € / hod

Betónpumpa 36m

75 € / hod

Betónpumpa 46m

120 € / hod

Prístavné

1,5 € / km

Rozbehová chémia

15 €

CENNÍK

základných druhov prírodného ťaženého kameniva na prevádzke Nová Dedinka

Platnosť od 1. marca 2019

ODBERATELIA NAD 5 t.

Frakcia mm / Norma

Cena bez DPH / t

Cena s DPH / t

0/4 STN    12620

9,50 €

11,40 €

4/8 STN   12620

6,00 €

7,20 €

8/16 STN 12620

6,00 €

7,20 €

0/16 MIMO NORMY

7,50 €

9,00 €

16/63 MIMO NORMY

4,50 €

5,40 €

0/63 MIMO NORMY

5,00 €

6,00 €

0/1 PIESOK PREMÝVANÝ

(vhodný na zásypy a obsypy inžinierských sietí

4,00 €

4,80 €

 

ODBERATELIA DO 5 t.

Naloženie nakladačom CASE:                                                                                  5,00 €                                                                               6,00 €                                                                                                                                          

Frakcia mm / Norma

Cena bez DPH / t

Cena s DPH / t

0/4   STN 12620

13,00 €

15,60 €

4/8   STN 12620

9,00 €

10,80 €

8/16 STN 12620

9,00 €

10,80 €

0/16 MIMO NORMY

10,00 €

12,00 €

16/63 MIMO NORMY

7,00 €

8,40 €

0/63 MIMO NORMY

8,00 €

9,60 €

0/1 PIESOK PREMÝVANÝ

(vhodný na zásypy a obsypy inžinierských sietí

7,00 €

8,40 €

VYUŽITE NAŠE MNOŽSTEVNÉ ZĽAVY

Certifikácia :

  • výrobca má certifikát vnútropodnikovej kontroly, ktorý dozoruje autorizovaná osoba

TECHNICKÝ A SKÚŠOBNÝ ÚSTAV STAVEBNÝ, n. o.

  • Normy :

  • STN EN 12620 – kamenivo do betónu

Dodávky :

– dodávky sa uskutočňujú podľa „ Všeobecných dodacích a predajných podmienok “.

Doprava ťaženého kameniva (návesom 26t, 8kolkami 18t):

cena za km bez DPH (účtuje sa cesta štrkovňa – stavba a späť)

do 10 km      2,5 €

od 10 km do 25 km     2 €

nad 25 km 1,6 €

ceny sú uvedené bez DPH (účtuje sa cesta štrkovňa – stavba a späť)