Z betónu triedy CEM II/B-S 42,5N
(portlandský troskový cement) vyrábame nasledujúce typy certifikovaných betónových zmesí:

C 8/10   – X0 – Dmax 16

C 12/15 – X0 – Dmax 16

C 16/20 – X0 – Dmax 16

Vodostavebný betón – max. priesak 50mm

C 20/25 – XC1 – Dmax 16

C 25/30 – XC3 – Dmax 16

C 30/37 – XC4, XD2, XA2 – Dmax 16

Poterový betón

C 16/20 – XC1 –Dmax 8 – S4

Suchý betón

C 8/10 – X0 – Dmax 16

C 12/15 – X0 – Dmax 16

Cestný betón

CB III –Dmax 16, S3

Ako aj špeciálne betóny podľa požiadaviek zákazníka